Blog

Najlepsza wiedza HR

Jak upadają giganci, wg Jima Collinsa.

Jim Collins w swojej książce „Jak upadają Giganci” z 2009 r. podzielił proces upadku na pięć kolejno następujących po sobie etapów: I. Pycha zrodzona z sukcesu. Sukces może sprawić, że firma traci kontakt z rzeczywistością. Pierwszy etap zaczyna się wtedy, gdy

czytaj »