Skip links

Dodatkowe profity dla pracowników po chorobie COVID-19?

21 stycznia 2021 r. w życie weszła nowa ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wnosi ona dodatkowe uprawienia dla krwiodawców. Warto zaznajomić się z jej treścią
i skorzystać z oferowanych benefitów.

Dodatkowe dni wolne dla pracowników?

Zgodnie z nowelizacją ustawy osoby oddające krew i osocze w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego mogą liczyć na dodatkowe korzyści w postaci zwiększenia liczby dni wolnych. Wynosi ono aktualnie aż …2 dni! Przysługują one
w dniu oddania krwi bądź jej składników, a także w dniu kolejnym. Sugerujemy, aby nie był to piątek jako, że kolejny dzień wypada w sobotę i tym samym pracownik straciłby wówczas możliwość skorzystania z drugiego dnia wolnego.

Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, platforma samoobsługowa dla pracowników, dostarczamy outsourcing dla największych centr SSC i BPO. www.AdAc.pl

Ulga podatkowa?

Kolejnym  benefitem, z którego krwiodawca może skorzystać jest ulga podatkowa. Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Odliczać można zarówno przekazanie krwi, jak i jej składników.

https://pobierzpit.pl/pl/

Zniżki na przejazdy w komunikacji miejskiej?

Następnym uprawnieniem dla krwiodawcy staje się 33% zniżka na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej
i przyspieszonej

b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne

Warunkiem koniecznym do uzyskania zniżki jest oddanie co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19. Z przywileju tego skorzystać można przez 6 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia o oddaniu krwi lub jej składników.

Nowoczesne narzędzia HR.
Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

A czy Państwo zdecydowaliby się na oddanie osocza lub krwi?
Jak oceniają Państwo nowelizację ustawy upoważniającą do dodatkowych dwóch dni wolnego za oddanie krwi lub osocza?

Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP