Skip links

Pensja wypłacana częściej niż raz w miesiącu i zmiany czasu pracy.

Jak wynika z badań ADP 21% pracowników wolałoby wypłatę częściej np. co dwa tygodnie. Coraz więcej pracowników interesuj się elastycznym podejściem zarówno do czasu pracy jak i do wypłaty.

Część zatrudnionych wolałaby dostawać wypłatę w dwóch ratach, są również zwolennicy wypłat tygodniowych, zarówno w starszych jak i młodszych pokoleniach. Jak wynika z badań większość pracowników dostaje pensje co miesiąc, ale tylko 52% chciałoby przy takim rozwiązaniu zostać.

Największe zainteresowanie na wypłaty dwa razy w miesiącu, jest wśród młodych pracowników w przedziale 18-34 lat oraz osoby 55+. Zainteresowaniem cieszy się również tryb wypłat cotygodniowych. Częstsze wypłaty mogą dawać, swojego rodzaju, większe poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w czasie pandemii. W Polsce jest możliwość wypłacania pensji w innej częstotliwości niż raz w miesiącu, ale nie jest to popularny system ponieważ zwiększa on liczbę formalności, oraz czas poświęcony na poprawne wyliczenia czasu pracy.

Nowoczesne narzędzia HR. Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

Wielu pracowników jest również chętnych do zmiany czasu pracy. Tylko 38% pracowników chciałoby kontynuować obecny system. Kobiety i starsze osoby są przywiązane do obecnego modelu pracy. Spora część zatrudnionych interesuje się wydłużonym tygodniem pracy i tym samym wyższym wynagrodzeniem. Innym modelem pracy, który cieszy się zainteresowaniem jest krótszy tydzień pracy, ale z taką samą ilością godzin i takim samym wynagrodzeniem.

Od pewnego czasu, również w Polsce rośnie ciekawość i świadomość z korzyści jakie może przynieść 4-dniowy tryb pracy. Microsoft przeprowadził eksperyment dotyczący tego typu pracy – pracownicy pracowali 4 dni w tygodniu z niezmienionym wynagrodzeniem. 92% uczestników eksperymenty wyraziło entuzjazm do takiego rozwiązania, a firma odnotowała wzrost efektywności pracowników o  40%.

Być może kiedyś taki system wypłat i czasu pracy również w Polsce zyska na popularności.

Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, platforma samoobsługowa dla pracowników, dostarczamy outsourcing dla największych centr SSC i BPO. www.AdAc.pl