Skip links

Podsumowanie zmian w onPoint po 2016 roku

Rok 2016 był niezwykle udany dla onPoint.pl.
Po 3 latach obecności na rynku dostawców usług „ewidencji czasu pracy”, pracujemy dla wiodących firm w swoich sektorach. Jesteśmy naprawdę z tego dumni.

Kilkadziesiąt tysięcy godzin spędzonych łącznie na słuchaniu naszych Klientów, szukaniu dla nich rozwiązań, projektowaniu i kodowaniu, przyniosło konkretne rezultaty: grono naszych Klientów stale się powiększa, a obecni Klienci zakupują u nas kolejne usługi.

Po roku 2016 onPoint to już nie tylko elektroniczny system zarządzania nieobecnościami i ewidencja czasu pracy. To wyspecjalizowane narzędzie, które pozwala na:

  1. Rozliczenie delegacji wraz z systemem poleceń wyjazdu.

Panel Moje rozliczenia umożliwia złożenie wniosku o polecenie wyjazdu, a następnie jego rozliczenie. Rozliczenie może dotyczyć delegacji krajowej lub zagranicznej. Funkcjonalność pozwala na wprowadzenie wszystkich szczegółowych informacji będących podstawą do rozliczenia delegacji takich jak: cel wyjazdu, środek transportu, czas trwania, ilość i koszt noclegów czy pobrane zaliczki. Na koniec możemy wygenerować dokument PDF będący podsumowaniem rozliczenia.

  1. Rozliczenie wydatków w połączeniu z dodaniem skanu dokumentu.

W prosty sposób można od teraz rozliczyć wydatki. Należy wypełnić formularz, do którego możemy dołączyć dokumenty zakupowe. Wystarczy zachować daną fakturę lub paragon, następnie zeskanować dokument i zaimportować go do wniosku.

Nowoczesne narzędzia HR.
Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

  1. Wydruk miesięcznych kart czasu pracy w podziale na tytuły wymienione w Kodeksie Pracy.

Możliwe jest wygenerowanie miesięcznej karty czasu pracy zarówno do formatu PDF jak i do dokumentu programu Excel. Przedstawia się ona jako tabela z dokładnymi informacjami na temat przepracowanego miesiąca.

  1. System rozliczania nadgodzin zgodnie z przyjętym w organizacji okresem rozliczeniowym.

Podczas składania wniosku o nadgodziny należy podać szacowany czas pracy. Trzeba także określić czego będzie ta praca dotyczyła. Przepracowane nadgodziny można odebrać w formie pieniężnej, zamienić na dzień wolny lub przenieść na kolejny miesiąc.

  1. Rozbudowa grafiku czasu pracy o automatyczne informacje o przekroczonych normach.

Tworząc grafik pracy dla pracowników naszego zespołu mamy od teraz możliwość włączenia kontroli norm czasu pracy. Jeżeli którakolwiek z dostępnych w systemie norm nie zostanie spełniona, wtedy system oznaczy to odpowiednim komunikatem.

  1. Dodanie informacji o nieobecności pracownika lub pracy z domu w module struktura firmy.
  • Moduł struktura firmy przedstawia firmę w podziale na zespoły wraz z osobami, które tymi zespołami zarządzają. Każdy użytkownik onPoint ma możliwość przeglądu tej struktury. Sprawdzenie do jakiej grupy należy inna osoba w firmie oraz czy przebywa ona dzisiaj w pracy. Jeżeli pracownik w danym dniu jest nieobecny, także jeśli pracuje z domu, obok jego nazwiska w module struktura firmy pojawi się ikona informująca o nieobecności i jak długo będzie trwała. To także dystrybucja tych informacji do firmowego kalendarza Google czy Outlook oraz unifikacje logowania do platform Google lub Microsoft

Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, platforma samoobsługowa dla pracowników, dostarczamy outsourcing dla największych centr SSC i BPO.
www.AdAc.pl

Już teraz pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami. Mamy głowy pełne pomysłów i tworzymy kolejne rozwiązania. Aby z nich skorzystać nie  musisz jednak czekać do końca tego roku. Zapraszamy Cię do nas już dzisiaj.

Napisz komentarz

Name*

Website

Komentarz