Skip links

Zapraszamy do zapoznania z onPoint Rezerwacje – funkcjonalnością, która pozwala na rezerwacje dowolnych zasobów firmy.

Czym jest onPoint Rezerwacje?

onPoint Rezerwacje to funkcjonalność, która pozwala pracownikom na rezerwację dowolnych zasobów firmy: biurek, sal konferencyjnych, rzutników, miejsc parkingowych.

Dlaczego onPoint Rezerwacje?

To w pełni zautomatyzowana funkcjonalność rezerwacji, pozwalająca tworzyć uprzywilejowane grup rezerwujących, rezerwacje i blokady dostępne tylko dla Admina, czy też zautomatyzowany kalendarz rezerwacji.

Co jest potrzebne?

onPoint Rezerwacje, nie wymagają żadnych nakładów inwestycyjnych, a jedynie dostępu do przeglądarki internetowej.
Wdrożenie trwa 2 do 3 dni.

Jak wygląda onPoint Rezerwacje?

Dla Pracownika

 • Rezerwacja dowolnych zasobów firmy, zdefiniowanych przez Administratora
 • Biurka, parkingi, sale konferencyjne, rzutniki i wiele innych
 • Podział rezerwowanych obiektów, np: biurka wyposażone/ nie wyposażone, parkingi wewnętrze/ zewnętrzne, itp
 • Mozliwość ograniczenia liczby rezerwacji w jednostce czasu, np 1 biurko dziennie, 2 sale konferencyjne dziennie
 • Podział użytkowników na grupy z pierwszeństwem rezerwacji

Dla Pracodawcy

 • Administracja użytkownikami systemu
 • Monitorowanie działań użytkowników
 • Wykluczanie obszarów z rezerwacji
 • Możliwość anulowania rezerwacji
 • Dodawanie obiektów do rezerwacji i zarządzanie nimi
 • Dodawanie map do rezerwacji

onPoint Rezerwacje, może być modyfikowany pod indywidualne potrzeby użytkowników. Rezerwowanie odbywa się wg nazwy lub numeru stanowiska i/lub wg miejsca na planie lub rzucie obiektu.

Rezerwacje w oparciu o grupy priorytetowe, pozwala przykładowo na zapewnienie pierwszeństwa rezerwacji miejsc dla wybranego zespołu i udostepnienie danego obszaru po wybranym czasie (np tydzień) dla pozostałych pracowników.

Administrator w każdej chwili może sam dodawać lub zarządzać obiektami, nadając im indywidulane cechy (np. biurka wyposażone w monitory), może wykluczać wybrane obszary na dowolny czas z rezerwacji lub anulować rezerwacje pracownicze.

Jeżeli proponowana funkcjonalność – onPoint Rezerwacje wydaje się być ciekawa dla twojej firmy – zapraszamy do kontaktu.

Filip Sikora – przedstawiciel Handlowy onPoint.pl

Filip.Sikora@onpoint.pl
+48510990702