Skip links

Tag: absl

Rozliczenie delegacji onPoint jako przykład automatyzacji procesów obsługi pracownika

Rozliczenie delegacji onPoint jako przykład automatyzacji procesów obsługi pracownika

w Tags

W ostatnim czasie obserwujemy bardzo dużą presję branży BPO/SSC/ITO na automatyzowanie procesów. Temat ten jest bardzo szeroko dyskutowany, m.in. na konferencjach ABSL i ASPIRE. Jest to wynik po części presji na zmniejszanie wielkości kosztów oraz rosnących trudności w rekrutacji i zatrzymaniu kluczowych pracowników. Z drugiej strony