Jak uniknąć dużych rotacji pracowników?

Jak uniknąć dużych rotacji pracowników?

Duża fluktuacja pracowników może sprawiać poważne problemy pracodawcom. Od kilku lat, współczynnik rotacji jest w Polsce jednym z wyższych wśród krajów Unii Europejskiej. Bezpieczny poziom fluktuacji jest na poziomi 15%, rotacje powyżej 25% to stan, który według ekspertów wymaga działań naprawczych. Według badań przeprowadzonych przez Monitor Rynku Pracy, w zeszłym roku, na 1000 osób, 24%…