Skip links

Tag: model it

Nie ścigać się z najlepszymi, biec razem z nimi – Zmiana modelu IT w organizacjach

Nie ścigać się z najlepszymi, biec razem z nimi – Zmiana modelu IT w organizacjach

w Tags

Firmy bardzo często korzystają z jednego dużego systemu. Czy osoby zarządzające mogą oczekiwać, że system ten w nowoczesny i uniwersalny sposób zapewni obsługę wszystkich procesów wewnątrz firmy i w jej otoczeniu? Naszym zdaniem, nie mogą. Duże, zhierarchizowane systemy są świetnymi narzędziami do niezmieniających się dynamicznie środowisk.