Ustawa dotycząca sygnalistów nadal nie gotowa

Ustawa dotycząca sygnalistów nadal nie gotowa

17 grudnia wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące sygnalistów, konieczne są przepisy wykonawcze, które wprowadzą rozporządzenie w życie, pomimo tego rząd nadal jest na etapie przygotowań projektu. Wszystko wskazuje na to, że prace potrwają jeszcze jakiś czas. Podstawą prawną do wprowadzenia unijnej dyrektywy ma być przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ustawa o ochronie…

Sygnaliści – pomocni dla firm

Sygnaliści – pomocni dla firm

W związku z Dyrektywą Unijną i nadchodzącymi zmianami, wiele osób zastanawia jakie korzyści mogą wyniknąć z nowego obowiązku prawnego. Dzięki sygnalistom można minimalizować szkodliwość nieetycznych zachowań. Takie osoby mogą wcześniej zwrócić uwagę na zaistniały problem, ponieważ są wewnątrz organizacji, znają całe środowisko i szybciej zauważą nieprawidłowości niż kontrolerzy. Sygnaliści to osoby, które w dobrej wierze…

System Sygnalisty

System Sygnalisty

Nowy obowiązek pracodawców Przedsiębiorcom pozostało już niewiele czasu do wdrożenia unijnej dyrektywy (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.), która nakłada na przedsiębiorców obowiązek wdrożenia rozwiązań do zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć.  Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą, firmy zatrudniające powyżej 250 osób są zobligowane od 17 grudnia 2021 do posiadania takich…

Już jest – program do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)!

Już jest – program do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)!

onPoint wprowadza do swojej oferty nowy produkt – system obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych -onPoint PPK. Będzie to duże ułatwieniem zarówno dla pracodawców jak i pracowników. onPoint PPK to elektroniczny system administrowania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. To produkt, który w sposób kompleksowy zajmie się obsługą wniosków, zapewni komunikację pracodawcy z pracownikiem oraz prześle raporty do działów HR….

Teczka pracownicza – zmiany w prawie.

Teczka pracownicza – zmiany w prawie.

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika. Co więcej musi przechowywać tę dokumentację w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 50 lat. W przypadku nierealizowania tego obowiązku, pracodawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł….

onPoint Initium powita i wprowadzi nowego pracownika do firmy.

onPoint Initium powita i wprowadzi nowego pracownika do firmy.

onPoint Initium powita i wprowadzi nowego pracownika do firmy. Wyjaśniamy czym jest system powitalny. System powitalny to połączenie dwóch ważnych zadań przyjęcia pracownika do pracy. Pierwsze zadanie to powitanie pracownika i udzielenie mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących pierwszego dnia w pracy. Gdzie ma się zgłosić, o której godzinie, a także do kogo może się zwrócić…

Samoobsługa pracownicza – czyli jak zmniejszyć kolejki do działu HR

Samoobsługa pracownicza – czyli jak zmniejszyć kolejki do działu HR

Od kilku lat jesteśmy świadkami coraz szybszej optymalizacji procesów administracyjnych i w tym kontekście obserwowana będzie postępująca digitalizacja i automatyzacja. Na rozwój digitalizacji procesów duży wpływ będą mieć zmiany przepisów prawa. Zgodnie z projektem ustawy, pracodawcy mogą zostać zwolnieni z obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowników w wersji papierowej. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły całkowicie zdigitalizować akta…

Rozliczenie delegacji onPoint – automatyzacja wyboru państwa docelowego i zaokrąglania diet

Rozliczenie delegacji onPoint – automatyzacja wyboru państwa docelowego i zaokrąglania diet

Jak właściwie wybrać Państwo docelowe przy rozliczaniu zagranicznej podróży służbowej? Czy można ten proces zautomatyzować? W jaki sposób zaokrąglić diety wyliczone dla poszczególnych Państw. Co zrobić, gdy pracownik podczas jednego wyjazdu jechał nawet do kilku państw w ciągu jednej doby? W przypadku odbywania podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej…

Rozliczenie delegacji onPoint jako przykład automatyzacji procesów obsługi pracownika

Rozliczenie delegacji onPoint jako przykład automatyzacji procesów obsługi pracownika

W ostatnim czasie obserwujemy bardzo dużą presję branży BPO/SSC/ITO na automatyzowanie procesów. Temat ten jest bardzo szeroko dyskutowany, m.in. na konferencjach ABSL i ASPIRE. Jest to wynik po części presji na zmniejszanie wielkości kosztów oraz rosnących trudności w rekrutacji i zatrzymaniu kluczowych pracowników. Z drugiej strony zmiana ta jest narzucona przez szybkie tempo zmian rozwoju technologii…

Wnioskowanie o nadgodziny, sposobem na redukcje nadgodzin w firmie ?

Wnioskowanie o nadgodziny, sposobem na redukcje nadgodzin w firmie ?

Funkcjonalność Wnioskowanie o nadgodziny umożliwia kontrolę procesu wpisywania nadgodzin do ewidencji czasu pracy. Pracownik przed podjęciem pracy w nadgodzinach musi wcześniej złożyć wniosek uzasadniając taką potrzebę. Późniejsze rozbieżności pomiędzy zaakceptowanymi wnioskami a nadgodzinami wpisanym do ewidencji czasu pracy są odpowiednio sygnalizowane. Korzyści z funkcjonalności: Wnioskowanie o nadgodziny umożliwia kontrolę tego procesu, w tym przede wszystkim:…

Usprawnienie wypełniania dokumentów przez nowych pracowników

Usprawnienie wypełniania dokumentów przez nowych pracowników

Korzystając z systemu do którego dostęp mają wszyscy pracownicy, takim jak onPoint.pl możemy w łatwy sposób usprawnić proces przekazania nowym pracownikom do wypełnienia dokumentów przy rozpoczęciu zatrudnienia. Przyjęcie do pracy nowego pracownika Przyjmując do pracy nowego pracownika i przygotowując dla niego środowisko pracy, firma musi się liczyć z szeregiem obowiązków. Wynikają one przede wszystkim z…