Skip links

Tag: rpa

Zrobotyzowana automatyzacja procesów (obsługi pracownika) – co to jest?

Zrobotyzowana automatyzacja procesów (obsługi pracownika) – co to jest?

w Tags

Czy przyglądaliście się Państwo wykonywanym czynnościom w Państwa firmie? Wiele z tych czynności można zautomatyzować, lub w bardziej zaawansowany sposób zrobotyzować.       Przykładami czynności, które świetnie się nadają do automatyzacji są: wprowadzanie danych do systemów, wysyłanie maili lub wniosków z prośbą o akceptacje, wykonywanie

Rozliczenie delegacji onPoint jako przykład automatyzacji procesów obsługi pracownika

Rozliczenie delegacji onPoint jako przykład automatyzacji procesów obsługi pracownika

w Tags

W ostatnim czasie obserwujemy bardzo dużą presję branży BPO/SSC/ITO na automatyzowanie procesów. Temat ten jest bardzo szeroko dyskutowany, m.in. na konferencjach ABSL i ASPIRE. Jest to wynik po części presji na zmniejszanie wielkości kosztów oraz rosnących trudności w rekrutacji i zatrzymaniu kluczowych pracowników. Z drugiej strony