Skip links

Tag: samoobsługowy system HR

Samoobsługa pracownicza – czyli jak zmniejszyć kolejki do działu HR

Samoobsługa pracownicza – czyli jak zmniejszyć kolejki do działu HR

w Tags

Od kilku lat jesteśmy świadkami coraz szybszej optymalizacji procesów administracyjnych i w tym kontekście obserwowana będzie postępująca digitalizacja i automatyzacja. Na rozwój digitalizacji procesów duży wpływ będą mieć zmiany przepisów prawa. Zgodnie z projektem ustawy, pracodawcy mogą zostać zwolnieni z obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowników w