Blog

Najlepsza wiedza HR

Czy roboty znajdą czas na kubek kawy?

Jakie są zalety, a jakie wady zrobotyzowanej automatyzacji procesów kadrowych? Czy automatyzacja może przyśpieszyć administracyjne zadania kadrowo-płacowe? Automatyzacja procesów może przyśpieszyć administracyjne zadania kadrowo-płacowe. Włączając w to takie czynności jak: – wprowadzanie danych,– wystawianie zaświadczeń,– obieg dokumentów,– kontroli wewnętrznej,– udostępniając użytkownikom

czytaj »