Skip links

Usprawnienie wypełniania dokumentów przez nowych pracowników

Korzystając z systemu do którego dostęp mają wszyscy pracownicy, takim jak onPoint.pl możemy w łatwy sposób usprawnić proces przekazania nowym pracownikom do wypełnienia dokumentów przy rozpoczęciu zatrudnienia.

Nowoczesne narzędzia HR.
Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych

Przyjęcie do pracy nowego pracownika

Przyjmując do pracy nowego pracownika i przygotowując dla niego środowisko pracy, firma musi się liczyć z szeregiem obowiązków. Wynikają one przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa pracy. Wypełniając te obowiązki firma zbiera szereg dokumentów, które pracownik zobowiązany jest dostarczyć.

Dokumenty dostarczane przez nowego pracownika

Przykładowa lista dokumentów potrzebna od nowego pracownika:
1. Kwestionariusz osobowy
2. PIT-2
3. Rachunek bankowy
4. Oświadczenie o dziecku (art 188)
5. Świadectwa pracy
6. Dyplomy
7. Oświadczenie o podwyższonych kosztach
8. Oświadczenie NIP/Pesel
9. Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu
10. Podstawa składek na Ubezpieczenie Społeczne
11. Zaświadczenie lekarskie (zdolność do pracy)
12. Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na otrzymywanie elektronicznych  pasków wynagrodzeń

 

Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, platforma samoobsługowa dla pracowników, dostarczamy outsourcing dla największych centr SSC i BPO.
www.AdAc.pl

Jak działa obieg dokumentów startowych

Nowy pracownik otrzymuje dostęp do portalu pracowniczego systemu onPoint. Po zalogowaniu wyświetla mu się lista dokumentów, które ma otworzyć, wypełnić, a następnie dostarczyć do działu HR.

W wersji podstawowej dokumenty są drukowane, podpisywane i przekazywane bezpośrednio do działu HR.

W wersji pełnej dokumenty są drukowane lub wypełniane elektronicznie. Po wypełnieniu i  podpisaniu oraz zeskanowaniu (jeżeli podpis jest konieczny) są załączane do systemu onPoint.  Załączenie dokumentu odznacza nam na naszej checkliście, że dokument został dostarczony.

Osoba w dziale HR otrzymuje informacje o dołączonych nowych dokumentach. Przegląda je i akceptuje.

Wykorzystanie wypełnionych dokumentów do teczki elektronicznej.

Gdy firma korzysta z elektronicznej teczki osobowej onPoint iTeczka, istniejące dokumenty w formie elektronicznej mogą zostać bezpośrednio załadowane przez dział HR do elektronicznej teczki osobowej iTeczka onPoint.