Skip links

Wysyłka PIT-11 przez Internet. Jak to właściwie zrobić?

Jako, że co roku termin PIT-11 przysparza wielu osobom niepotrzebnego niepokoju, odpowiemy poniżej na kilka kluczowych
 i najczęściej pojawiających się pytań. Postaramy się w ten sposób rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości związane z wysyłką PIT-11.

Czym właściwie jest PIT-11?

Zacznijmy od tego, że PIT-11 stanowi podstawową informację o dochodach, przychodach, kosztach i zaliczkach podatnika, które zostały pobrane na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja ta jest wystawiana
i dostarczana przez płatnika.

Kiedy należy go wysłać?

W tym roku ostatni dzień stycznia wypada w niedzielę.
W związku z tym, informację PIT-11 za 2020r. należy przesłać do 1 lutego 2021r.

Kto może złożyć PIT-11 w Urzędzie Skarbowym?

Informacja PIT-11 może być przekazana przez osobę prawną.
Może to być również osoba fizyczna posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny, ewentualnie dane autoryzujące. Zgodnie z art. 80a § 2a i 2c Ordynacji podatkowej konieczne jest zgłoszenie jej na UPL-1.

Gdzie należy go przekazać?

PIT-11 przekazywany jest przez płatnika do Urzędu Skarbowego stosownego względem zamieszkania podatnika lub
w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W jaki sposób przekazać PIT-11?                                                                                                               

Można go przesłać wedle poniższych sposobów:

  1. Za pośrednictwem dokumentu zbiorczego PIT-11Z do Uniwersalnej Bramki Dokumentów.
  2. Poprzez bezpośredni eksport dokumentów z systemu finansowo-księgowego płatnika lub przystosowanego do tego programu komputerowego.
  3. Przy użyciu interaktywnego formularza, który widnieje na Portalu Podatkowym.
    Formularze elektroniczne dla płatników (podatki.gov.pl)
Nowoczesne narzędzia HR. Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

Jak wiele dokumentów można przesłać podczas jednego transferu danych?

Za pośrednictwem Uniwersalnej Bramki Dokumentów można jednorazowo przetransferować do 20.000 formularzy PIT-11.

Do kiedy PIT-11 należy przekazać podatnikowi?

W bieżącym roku kalendarzowym termin ten upływa 01 marca.

W jaki sposób przekazujemy PIT-11 podatnikowi?

PIT-11 może być dostarczony w formie listownej, dokumentu elektronicznego np. poprzez https://pobierzpit.pl/pl/ a także osobiście. Sposobu tego nie reguluje żadna ustawa.

Co jest obowiązkiem płatnika?

Zasadniczą kwestią przy wysyłce PIT-11 jest wpisanie identyfikatora podatkowego podatników.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jest nim NIP lub Pesel.

Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie nurtujące Państwa pytania, a artykuł okazał się pomocny!

Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, platforma samoobsługowa dla pracowników, dostarczamy outsourcing dla największych centr SSC i BPO. www.AdAc.pl

 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa
Ustawa z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników