Archiwum bloga onpoint.pl

35 dni urlopu dla wszystkich?

Pomysł, aby wydłużyć urlop wypoczynkowy został zaproponowany przez OPZZ. Obecnie pracownikom, których staż pracy wynosi mniej niż 10 lat należy się 20 dni, reszcie 26 dni. W planie OPZZ znajduje się pomysł, aby 35 dni należało się każdemu pracującemu. Jeżeli projekt zostałby przyjęty bylibyśmy jednym z krajów zapewniających dużą ilość dni urlopowych.

Wyprzedzilibyśmy m.in. Francję – 25 dni,
Niemcy – 24 dni,
Węgry – 30 dni, ale dla pracowników powyżej 45r.ż.

Związki zawodowe chcą również wprowadzić dodatkową, 15-minutową przerwę, dla pracowników powyżej 50 r.ż, którzy pracują ponad 8 godzin dziennie. Doświadczonym pracownikom chcą zapewnić tzw. dodatek mentorski, ponieważ zdarza się, że młoda osoba zarabia tyle samo co doświadczony pracownik.

Projekt został przedstawiony Radzie Dialogu społecznego, jednak swoje pomysły ma również Ministerstwo Rozwoju. Ich propozycją jest m.in. obniżenie składek emerytalnych po 50 roku życia, brak ochrony przed emerytalnej czy też brak limitu dorabiania na emeryturze. Jednak na razie trudno mówić o terminach dotyczących zmian w urlopach wypoczynkowych.