Skip links

onPoint Rezerwacje

Rezerwacja zasobów Firmy.

Biurka, sale konferencyjne, parkingi – wystarczy 1 klik

Dowiedz się więcej

Nasze produkty

Zarządzanie urlopami

Planowanie urlopów, wnioskowanie i zatwierdzanie urlopów przez managerów, indywidualne tytuły urlopowe, wyznaczanie zastępstw podczas urlopów, zastępstwa dla nieobecnych managerów, informacja o nieobecności w kalendarzach firmowych – to tylko niektóre z możliwości jakie daje onPoint.

Grafiki i ewidencja czasu pracy

Planowanie grafików indywidualnie, grupowo, na obiekty. Wsparcie dla wszystkich rodzajów czasu pracy i działalności gospodarczej.

Automatyczne rozliczanie nadgodzin, godzin nocnych i pracy w święta. Oznaczanie nadgodzin do odbioru, wypłaty, przeniesienia. Zbiorcze karty czasu pracy. Jesteśmy w tym najlepsi!

Rozliczanie delegacji

Automatycznie pobierane kursy walut, diety, ryczałty i dodatki. Zintegrowana ewidencja przebiegu pojazdu. Rozbudowana możliwość wnioskowania i zatwierdzania delegacji. Skany dokumentów. Pracownik wprowadza tylko daty delegacji i kwoty wydatków. onPoint przygotowuje nawet Polecenie księgowania delegacji.

Pasek płacowy

Elektroniczny obraz paska płacowego. Dostęp do historii wypłat. Wersja polska lub angielska. Instrukcje online dla cudzoziemców: jak czytać pasek płacowy. Prosty interfejs do zarzadzania paskami dla działów HR. Za to chwalony jest onPoint.

Komunikacja HR

Wnioskowanie o dokumenty potwierdzające dochody, zatrudnienie i inne. Obsługa druków firmowych i obcych (np. Banku). Dystrybucja dokumentów do pracowników. Moduł zarządzania dokumentami dla działów HR.

iTeczka

Elektroniczny obraz teczki pracowniczej. Zdalny, bezpieczny dostęp. Błyskawiczny wgląd do danych kadrowych. Raporty kadrowe.

Initium

Onboarding pracownika. System powitalny i dynamiczna ankieta pracownicza. Automatyczne tworzenie dokumentów dla nowo zatrudnionych. Automatyczne raportowanie etapów onboardingu dla działu HR.

e-pit

Elektroniczny pit roczny dla pracowników. Wieloetapowe potwierdzenie tożsamości. Potwierdzenie odbioru dokumentów.

Wspieramy różne branże

Herbalife

Rozproszona terytorialnie struktura spółek zależnych oraz macierzowa struktura raportowania, wymagała dostarczenia narzędzia, które pozwoli managerom zarządzać urlopami i czasem pracy wszystkich pracowników na wspólnej platformie. Efekt: sprawne zarzadzanie w międzynarodowym środowisku, błyskawiczna wymiana informacji.

Herbalife

Rozproszona terytorialnie struktura spółek zależnych oraz macierzowa struktura raportowania wymagała dostarczenia narzędzia, które pozwoli managerom zarządzać urlopami i czasem pracy wszystkich pracowników na wspólnej platformie. Efekt: sprawne zarzadzanie w międzynarodowym środowisku, błyskawiczna wymiana informacji.

Etam

Rozbudowane planowanie czasu pracy na wielu obiektach handlowych, zautomatyzowane raportowanie do grupy kapitałowej, zautomatyzowany obieg dokumentów – to cele, które osiągnięto dzięki onPoint.

Etam

Rozbudowane planowanie czasu pracy na wielu obiektach handlowych, zautomatyzowane raportowanie do grupy kapitałowej, zautomatyzowany obieg dokumentów – te cele osiągnięto dzięki onPoint.

PKL

Planowanie czasu pracy z dokładnością do miejsca i stanowiska, wsparcie dla skomplikowanych systemów czasu pracy, integracja z systemem kadrowo płacowym. Efekt: bezbłędne planowanie, całkowite wyeliminowanie błędów. Skrócenie czasu zbierania danych i raportowania z całego dnia do kilku minut.

PKL

Planowanie czasu pracy, z dokładnością do miejsca i stanowiska, wsparcie dla skomplikowanych systemów czasu pracy, integracja z systemem kadrowo-płacowym. Efekt: bezbłędne planowanie, całkowite wyeliminowanie błędów, skrócenie czasu zbierania danych i raportowania z całego dnia do kilku minut.

Zobacz prezentacje wideo produktów onPoint

onPoint klasyka
onPoint urlopy i czas pracy
onPoint Initium
onPoint delegacje
onPoint iTeczka
20.000+
UŻYTKOWNIKÓW
4
KRAJE, 2 KONTYNENTY
620.000+
DNI UDZIELONEGO URLOPU
72.000+
ROZLICZONYCH KILOMETRÓW

Pracujemy dla

Ostatnie wpisy

Kontakt

Wyślij wiadomość