Skip links

Tag: robotyzacja

Trendy HR w 2020 roku.

Trendy HR w 2020 roku.

w Tags

1. PERSONALIZACJA I ROBOTYZACJA – firmy będą rezygnować z trudnego w obsłudze oprogramowania, zamiast tego wybierając intuicyjną aplikację. Nowo powstające technologie, sztuczna inteligencja, zaawansowane chatboty zredukują czas potrzebny na wykonanie zadań. 2. TEAMWORK – organizacje zatrudniające, będą rezygnować z zastanych korporacyjnych struktur, stwarzając kulturę komunikacji

Uczenie maszynowe w automatyzacji procesów biznesowych

Uczenie maszynowe w automatyzacji procesów biznesowych

w Tags

„Właściwa informacja do właściwej osoby we właściwym czasie”. To zasada które przyświeca tym przedsiębiorstwom, które potrafią tak ustawić swoje procesy biznesowe aby osiągać ponad przeciętne zyski. Jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju technologii sztucznej inteligencji, w tym jednej z jej części – uczenia maszynowego. Ilość dostępnych informacji

Czy roboty znajdą czas na kubek kawy?

Czy roboty znajdą czas na kubek kawy?

w Tags

Jakie są zalety, a jakie wady zrobotyzowanej automatyzacji procesów kadrowych? Czy automatyzacja może przyśpieszyć administracyjne zadania kadrowo-płacowe?     Automatyzacja procesów może przyśpieszyć administracyjne zadania kadrowo-płacowe. Włączając w to takie czynności jak: – wprowadzanie danych, – wystawianie zaświadczeń, – obieg dokumentów, – kontroli wewnętrznej, – udostępniając

Rozliczenie delegacji onPoint jako przykład automatyzacji procesów obsługi pracownika

Rozliczenie delegacji onPoint jako przykład automatyzacji procesów obsługi pracownika

w Tags

W ostatnim czasie obserwujemy bardzo dużą presję branży BPO/SSC/ITO na automatyzowanie procesów. Temat ten jest bardzo szeroko dyskutowany, m.in. na konferencjach ABSL i ASPIRE. Jest to wynik po części presji na zmniejszanie wielkości kosztów oraz rosnących trudności w rekrutacji i zatrzymaniu kluczowych pracowników. Z drugiej strony