Archiwum bloga onpoint.pl

Przedsiębiorstwa za wolno wdrażają technologie – raport Deloitte 2017

Deloitte opublikowało w 2017 roku 8 edycję raportu “Trendy Technologiczne”. Raport ukazuje jak technologia zyskuje miano integralnej części jednostki biznesowej oraz zaznacza że granice zakresu działu IT zacierają się. Deloitte podkreśla, że technologie zmieniają się gwałtowanie i duża część przedsiębiorstw nie nadąża za zmianami. Tym samym przedsiębiorstwa nie potrafią skutecznie reagować na zmiany, których oczekują klienci. Aż 66 procent szefów IT na świecie sądzi, że kompetencje kierowanych przez nich zespołów nie wystarczą, by sprostać wymaganiom biznesowym, a w tym samym oczekiwaniom klientów. Dlatego konieczne jest, aby firmy zauważały potencjał i wykorzystywały możliwości, które dają im nowe technologie.
W szczególności są to:

  • Sztuczna inteligencja: boty, robotyka oraz uczenie maszynowe automatyzują oraz zwiększają zakres ludzkich zadań
  • Wszystko jako usługa: oferowanie produktów lub realizacja procesów biznesowych w modelu „as-a-service” jako usługa
  • IT bez granic: usuwanie granic pomiędzy biznesem a IT
  • Analiza dark data: skupienie uwagi na niewykorzystanych danych, które posiada firma m.in. nieuporządkowane dane (wideo, dźwięk i obrazy), dane z „deep web”.
  • Otwarta architektura: modernizowanie infrastruktury firm poprzez jej konteneryzację, standaryzację oraz autonomię.
  • Rzeczywistość mieszania: połączenie technologii AR/VR oraz Internetu Rzeczy.

IT nie może być oddzielnym działem w firmie.
Z badań wynika, ze jedynie 11 procent prezesów firm oraz działów HR posiada wiedzę, jak zbudować organizację przyszłości, która będzie oparta na elastycznych modelach zarządzania, które łączą ekspertów biznesowych z ekspertami IT wykorzystując możliwości, które oferują im nowe technologie. Twórcy raportu podkreślają, że nie można robić biznesu bez IT, a IT nie istnieje bez biznesu. Granice, które występują pomiędzy nimi spowalniają rozwój.
Niestety badania pokazują również, że występuje luka pomiędzy kompetencjami działów IT, a oczekiwaniami stawianymi przez biznes. Tylko 18 procent liderów IT jest zdania, że ich zespoły są innowacyjne, a 57 procent uważa, że biznes wymaga od nich takich rozwiązań.


Kolejna kwestia to cyberbezpieczeństwo. 61 procent liderów IT jest świadomych, że biznes rzuca w tym zakresie wymagania, ale tylko 29 procent jest w stanie im sprostać. Niestety 2/3 działów IT na świecie nie jest gotowych, by zostać porównywalnym partnerem dla działów biznesowych. Firmy, które tego nie rozumieją, zostaną w tyle i trudno będzie im konkurować na rynku.
Warto podkreślić, że  modernizacja architektury rozwiązań IT za pomocą wirtualizacji, autonomii oraz standaryzacji ma istotne znaczenie w rozwoju firmy. Modernizowanie ma wpływ na zwiększenie wydajności oraz tempa wdrażania rozwiązań, zmniejszenie kosztów oraz elastyczność i osiąganie lepszych wyników. Co więcej firmy chcąc zwiększyć swoje możliwości biznesowe reorganizują oraz zaczynają proponować produkty i przeprowadzać procesy w modelu „as-a-service”. Podejście „wszystko jako usługa” umożliwia stworzenie produktów będących zbiorem usług w przestrzeni horyzontalnej między działami organizacji. Dzięki temu poprawia się efektywność firmy oraz zwiększone zostają wartości dla klienta i pracowników. Przykładem usług „as a service” jest onPoint.pl, czyli pakiet usług zarządzania czasem i danymi przydatny w każdej firmie. Ważną jego cecha jest możliwość integracji z innymi systemami już obecnymi w przedsiębiorstwie.

Twórcy raportu zauważają, że sztuczna inteligencja pomaga w uwalnianiu potencjału nieuporządkowanych danych. Od kilku lat wykorzystywana jest analityka i Big Data.
Od pewnego czasu popularność zyskuje analiza dark data, która polega na wykorzystaniu nieuporządkowanych danych np. plików wideo, audio, maili oraz notatek w przedsiębiorstwie. Deloitte szacuje, że aż 90 procent danych jest nieustrukturyzowanych. Trzeba podkreślić fakt, że sztuczna inteligencja, która ma za zadanie tworzenie algorytmów oraz szybszych systemów rozproszonych, dodatkowo zwiększa wydajność pracowników. Szacuje się, wydatki na różne aspekty sztucznej inteligencji wzrastają i osiągnął wartość blisko 31,3 mld dolarów w 2019 roku. Co więcej sztuczna inteligencja jest priorytetem dla dyrektorów IT. Z badań Deloitte wynika, że aż 64 procent respondentów przyznało, że w przeciągu dwóch lat zamierza zainwestować w technologie kognitywne.