Archiwum bloga onpoint.pl

Statystyki po pierwszym etapie PPK!

Od stycznia 2020r. Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązują średnie przedsiębiorstwa, czyli zatrudniające minimum 50 pracowników. Polski Fundusz Rozwoju przygotował podsumowanie pierwszego etapu. Obecnie, liczba osób, które oszczędzają w PPK i PPE przekracza 1,5 miliona. 4282 firmy przystąpiły do PPK, albo PPE, uczestnictwo w PPK, szacuje się na ok. 39%.

Dużo wyższe uczestnictwo można zauważyć w firmach z zagranicznym kapitałem. Wynika to z tego, że taki system oszczędzania w innych państwach jest już dobrze znany. Dodatkowo, znacznie łatwiej dużym przedsiębiorstwom wdrożyć tego typu zmiany. PFR zauważa, że we wszystkich krajach w których wprowadzano programy podobne do PPK, uczestnictwo rosło z czasem. W Nowej Zelandii, współczynnik uczestnictwa wzrósł z początkowych 20% na 75%. W Stanach Zjednoczonych dopiero po trzeciej turze zapisów, (która odbywa się automatycznie co trzy lata)współczynnik uczestnictwa wzrósł do 87%.

PFR chce nagradzać firmy zachęcające pracowników do przyłączenia się do PPK, nagrodą „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”.

Zanim weszło w życie PPK, Polacy nie skłaniali się do oszczędzania. Według KNF, tylko ok. 900 tysięcy osób wpłacało pieniądze na IKE, IKZE, PPE.

Warto również wspomnieć o dopłacie – rocznej i powitalnej świadczonej przez Państwo, ponieważ aby ją otrzymać trzeba spełnić kilka wymagań.

W 2020 roku trzeba uzbierać minimum 546 złotych, aby dopłata roczna mogła być przyznana. Dopłatę powitalną otrzymają Ci, którzy odprowadzają składki przez minimum 3 miesiące.