Archiwum bloga onpoint.pl

Ważne zmiany w prawie pracy w 2018 roku.

W 2018 roku weszły w życie nowe przepisy oraz nowelizacje w obszarze prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkim. Zmiany te odnoszą się m.in. do urlopów, zwolnień lekarskich, zasad zatrudniania cudzoziemców czy ochrony danych osobowych. Co dokładnie zmieni się w 2018 roku w obszarze kadrowo-płacowym? Najważniejsze zmiany opisaliśmy poniżej.

1. Wyższa płaca minimalna

Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna wynosi  2100 złotych. To o 5 procent i jednocześnie o 100 złotych więcej niż w roku poprzednim. Dodatkowo wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – z 13 do 13,70 zł

2. Koniec papierowych zwolnień od lekarza

Od 1 lipca 2018 roku lekarze nie będą mogli wystawiać tradycyjnych papierowych zwolnień – zostaną zastąpione elektronicznymi.  Dla osoby zatrudnionej będzie to duże ułatwienie, ponieważ nie będzie musiała dostarczać pracodawcy papierowego dokumentu. Natomiast osoba zatrudniająca od razu dowie się, że pracownik idzie na chorobowe.

Nowoczesne narzędzia HR.
Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

3. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi są rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli 6 państw: Ukrainy, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Armenii, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).
Dodatkowo istnieje możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich. Ponadto osoba zatrudniająca musi także zawrzeć z cudzoziemcem umowę na piśmie i przetłumaczyć ją. Umowa  musi odpowiadać charakterowi wykonywanej pracy i uwzględniać co najmniej minimalne wynagrodzenie.

4. Zmiany w E-składce

Od Nowego Roku płatnicy wnoszą opłatę na wszystkie ubezpieczenia i fundusze jednym przelewem na jeden rachunek, a funkcjonujące obecnie cztery konta bankowe przestały być aktywne z końcem 2017 roku. Każdy płatnik otrzymał swój indywidualny numer rachunku składkowego, który zawiera numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

5. Zakaz handlu w niedzielę

Od 1 marca 2018 roku rozpocznie się etapowe ograniczanie handlu w niedziele. W tym roku zakupy zrobimy w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W 2019 roku sklepy otwarte będą w ostatnią niedzielę, a w 2020 zakaz obejmie wszystkie niedziele (z pewnymi wyjątkami, np. przed świętami).  Warto wspomnieć, że ustawa przewiduje kilkadziesiąt wyjątków od zakazu handlu. Otwarte będą mogły być m.in. kwiaciarnie, lodziarnie, stacje benzynowe oraz sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel.

6. Akta pracownicze przechowywane 10 lat

Pod koniec 2017 roku przyjęto projekt ustawy, dzięki któremu akta pracownicze będzie można przechowywać 10 lat, a nie jak dotychczas 50. Ponadto, pracodawca będzie miał możliwość przechowywania dokumentacji płacowej oraz osobowej w postaci elektronicznej. Jeśli się na to zdecyduje to dotychczasowa dokumentacja papierowa zostanie zeskanowana i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Osoba zatrudniona po zakończeniu stosunku pracy, wraz ze świadectwem pracy otrzyma informację o miejscu przechowywana dokumentacji oraz o możliwości jej przekazania po upływie okresu przechowywania.

Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, platforma samoobsługowa dla pracowników, dostarczamy outsourcing dla największych centr SSC i BPO.
www.AdAc.pl

7. Zmiany w ochronie danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO lub GDPR), którego celem jest ochronę danych osób fizycznych. Przepisy zmuszają do modyfikacji zasad rejestrowania, przetwarzania, przechowywania oraz  udostępniania danych osób fizycznych (członków stowarzyszeń, pacjentów, petentów, odbiorców reklam etc.).  Nie tylko korporacje, ale także małe firmy, takie jak np. sklepy internetowe, muszą wdrożyć odpowiednie technologie, które pomogą dostosować się do nowych wymogów. Należy podkreślić, że GDPR dotyczy wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy charakteru działalności.

8. 26 dni urlopu dla wszystkich, likwidacja umów cywilnoprawnych – proponowane zmiany

Jeden wymiar urlopu do 26 dni dla wszystkich niezależnie od stażu pracy oraz likwidacja tzw. umów śmieciowych to najważniejsze założenia zmian proponowanych w kodeksie pracy. Projekt ma być gotowy w marcu, a nowe przepisy mają szansę wejść w życie jeszcze w tym roku. Co więcej według nowego kodeksu pracy niewykorzystany urlopu w danym roku kalendarzowym przepadnie (teraz mamy 3 lata na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego). Pomysł jest taki, aby urlop z danego roku został wykorzystany do końca I kwartału kolejnego roku. Nowy kodeks ma ograniczyć umowy cywilnoprawne na korzyść umów o pracę. Wachlarz umów o pracę będzie szerszy – większa elastyczność umów. Dodatkowo rząd pragnie wprowadzić zatrudnienie nieetatowe – osoba zatrudniająca nie musi nam zagwarantować pracy, ma nas na liście chętnych, a umowę podpisuje wtedy, kiedy potrzebuje pracownika. Kolejnymi proponowanymi rozwiązaniami są umowa na czas wykonywania konkretnej pracy oraz „praca domowa” – mini telepraca.

Źródła:
https://www.kadry.abc.com.pl/zmiany-w-prawie/5-waznych-zmian-w-prawie-pracy-2018-,117773.html
http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/kodeks-pracy-2018-zmiany-urlopy-dni-wolne-zmiany-5022018,12542642/
http://kadry.infor.pl/wiadomosci/770047,Rewolucyjne-zmiany-w-Kodeksie-pracy-jeszcze-w-tym-roku.html
https://hrpolska.pl/kadry/czytelnia/kadry-i-place-po-nowemu-czyli-co-sie-zmienia-w-hr-w-2018-roku.html