Archiwum bloga onpoint.pl

Firmy czekają na cyfrowych managerów. Czy jesteś jednym z nich?

Z badań zrealizowanych przez PARP wynika, że jednym z głównych problemów, który hamuje rozwój polskich firm jest brak kadry menedżerskiej – tego zdania jest 26% ankietowanych organizacji. Nie ma w tym nic dziwnego, bo znalezienie dobrego menedżera to bardzo trudne zadanie. Warto podkreślić, że według badań firmy Aon okazuje się, iż zaangażowanie pracowników w 59% zależy od tego czy zaangażowany jest ich szef.

Pytanie brzmi – jakimi umiejętnościami muszą wykazywać się menedżerowie, żeby firma rozwijała się efektywnie?

Managerowie powinni:

 • rekrutować i de-rekrutować nowych pracowników
 • wdrażać oraz zaadaptować pracowników do warunków, które panują w danej organizacji
 • prezentować pracownikom ich drogę rozwoju oraz możliwości z jakich mogą skorzystać – misją współczesnego managera powinno być przekazywanie informacji, spotykanie oraz rozmawianie z osobami zatrudnionymi w firmie
 • delegować zadania i przekazywać części swoich obowiązków podwładnym – dzięki temu managerowie mają szansę zwiększyć wydajność pracy oraz umożliwić pracownikom szansę na rozwój ich zdolności
 • wyznaczyć jasny i zrozumiały cel, który dodatkowo będzie realny oraz mierzalny
 • przejawiać dużą chęć uczenia się oraz dążenia do doskonalenia siebie i pracy – ich obowiązkiem jest dzielenie się wiedzą z podwładnymi oraz wyjaśnianie procesów, które zachodzą w firmie
 • nadzorować obsługę administracyjną, która jest bardzo czasochłonną – dlatego tak ważne jest wdrażanie nowych technologii i skupienie się na cyfryzacji biznesu.
 • posiadać umiejętność dopasowania sposobu działania do zadania oraz kompetencji osób – zdolność ta jest niezbędna z racji stale zmieniającego się otoczenia biznesowego.
 • być ‘digital ready’ – efektywnie stosować cyfrowe narzędzia do realizacji procesu biznesowego, projektu oraz w zakresie komunikacji wewnętrznej i zarządzania zespołami.Nowoczesne narzędzia HR.
  Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

Według raportu „Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmiany?” opublikowanego przez PwC, najczęściej brane cechy pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu osoby na stanowisko menedżerskie to:

 • Planowanie
 • Motywowanie
 • Odwaga
 • Praca zespołowa
 • Znajomość biznesu
 • Egzekwowanie zadań
 • Zarządzanie zmianą
 • Praca nad rozwojem

Największy problem stanowi fakt, że tylko 5% przedsiębiorstw posiada skutecznych liderów zorientowanych na cyfryzację [1]. Optymizmem napawa jednak fakt, że aż 72% ankietowanych przyznało, że pracuje albo zaczyna pracować nad nowymi programami, mającymi na celu rozwój kompetencji przywódczych z naciskiem na technologie cyfrowe [2]. Prawdopodobnie wynika to z potrzeby kształtowania nowego modelu przywództwa w obszarze technologii cyfrowej (taką potrzebę zauważyło aż 83% respondentów).

Z drugiej jednak strony aż 68% menadżerów narzeka na brak efektywnej współpracy między jednostkami w firmie [3]. Ponadto jedynie 33% menedżerów jest zdania, że procedury i procesy, które obowiązują w firmie pozwalają wydajnie pracować. To aż 9 punktów procentowych mniej niż w roku 2016 – wtedy pozytywną odpowiedź udzieliło 42% kierowników.

Jakie rozwiązania należy wdrożyć w przedsiębiorstwach, aby wspomóc pracę menedżerów? Według wielu badań to technologie najlepiej wspierają rozwój przedsiębiorczości i pomagają zwiększyć efektywność pracowników. 67% pracowników uważa, że narzędzia on-line używane wewnątrz firm pomagają usprawnić komunikację z pracownikami [4]. Z badań wynika, że wpływ na efektywność biznesową mają następujące działania [5]:

 1. Skuteczna komunikacja z pracownikami.
 2. Jawność celów stawianych osobom, zespołom i całej firmie.
 3. Możliwość zgłaszania pomysłów i usprawnień przez pracowników.
 4. Włączenie pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących firmy.
 5. Stosowanie nowoczesnych technologii, które upraszczają procesy biznesowe.

Warto także wspomnieć, że aż 86% polskich pracowników firm z sektora MŚP potwierdza, że technologie informatyczne pomagają zaoszczędzić czas w pracy [6]. Według raportu “Globalne badania produktywności 2017” pracownik biurowy przeznacza średnio aż 1/3 swojego czasu pracy na zadania administracyjne niezwiązane z profilem swojej pracy. Istnieje wiele narzędzi cyfrowych, które pomagają zwiększyć efektywność działań w pracy oraz skrócić czas wykonywania czasochłonnych czynności. Przykładowo generowanie raportu z wykorzystaniem chmury trwa od 1 do 2 minut, co pozwala na zaoszczędzenie dużo czasu w porównaniu do tradycyjnego raportu.

Szczególnie na uwagę zasługują elektroniczne narzędzia ewidencji czasu pracy, które umożliwiają automatyzację wielu zadań z zakresu zarządzania personelem. Poniżej prezentowane dane zebrane zostały w oparciu o ankiety menadżerów używających narzędzia onPoint.pl.
Dzięki takim narzędziom manager może:

 • Zaplanować urlopy oraz odbiór dnia wolnego za święto, a także przyznać dodatkowe urlopy np. szkoleniowe
 • Zaplanować czas pracy np. na projekty
 • Zarządzać nadgodzinami pracowników – wnioskowanie o nadgodziny, wypracowanie ich, przypisanie do projektów, odbiór nadgodzin
 • Uzyskać natychmiastowe raporty – czasu pracy, wnioskowanych i wypracowanych nadgodzin, nieobecności
 • Wypełnić automatycznie karty czasu pracy
 • Uzyskać informację o paskach płacowych
 • Otrzymać powiadomienia mailem
 • Przenieść nadgodziny na wniosek pracownika
 • Przeglądać skany dokumentów pracownika w systemie
 • Rozliczać automatycznie wydatki z delegacji
 • Uzyskać informację o nieobecnościach pracowników

Biznes ewoluuje w kierunku cyfrowej transformacji, a nowych technologii zwiększających efektywność pracy jest coraz więcej. Aby nie zostać w tyle i stawić czoło nowoczesnej konkurencji, przedsiębiorstwa muszą wdrażać narzędzia, które pomogą im zoptymalizować procesy oraz zaoszczędzić czas.

[1] Raport Deloitte – Global Human Capital Trends
[2] Raport Deloitte – Global Human Capital Trends
[3] Raport Aon 2017
[4] Raport „Efektywność biznesowa zaczyna się od komunikacji wewnętrznej”
[5] Raport „Efektywność biznesowa zaczyna się od komunikacji wewnętrznej”
[6] „ Nowoczesne IT w MŚP 2017″  Ipsos MORI na zlecenie Microsoft