Archiwum bloga onpoint.pl

Wolny 12ego listopada – co to oznacza dla pracodawców i działów HR?

„12 listopada dniem wolnym od pracy”, „Wolny poniedziałek 12  listopada”,  „Mamy dzień na odpoczynek po Święcie Narodowym” – tego typu nagłówki można znaleźć od paru dni na większości portali internetowych. Cała uwaga skupia się na nowym projekcie ustawy Sejmu o Święcie Narodowym z okazji 100tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, a właściwie nad jego bonusowym, „jednorazowym” święcie.

Co jednak oznacza to dla pracodawców i jakie mogą być skutki tego projektu?

Przyczyna?

11 listopada jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. W tym roku przypada ten dzień w  niedzielę. Oznacza to, że za dzień, w którym odbędą się główne uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, pracownicy nie będą mogli odebrać innego dnia wolnego w pracy. Stąd pomysł, by 12 listopada był dniem wolnym od pracy.

Kto rzeczywiście odpocznie?

12 listopada 2018r to zgodnie ze złożonym w Sejmie projektem nie tylko dzień wolny od pracy, ale także uroczyste święto narodowe. Omawiany poniedziałek oczywiście nie będzie wolny dla wszystkich. Polacy mogą być zadowoleni aczkolwiek dalej niektórzy będą musieli rano wstać.

Jak można przeczytać w ustawie “W dniu 12 listopada nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele oraz święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni“, czyli będą pracować osoby, które wykonują następujące prace:

 • związane z koniecznością ratowania życia
 • ochrony mienia, czy środowiska
 • służb mundurowych i ratowniczych
 • w ruchu ciągłym
 • przy pracy zmianowej
 • w transporcie, spedycji, komunikacji
 • prowadzone przy niezbędnych remontach
 • w rolnictwie i hodowli
 • usługowe z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej

Trzeba pamiętać iż wymienieni wyżej pracownicy będą mogli odebrać sobie dzień wolny w innym terminie. Jeśli nie będzie to możliwe, wówczas pracownik dostanie pieniądze jako dodatek do pensji w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto.
Warto także pamiętać, że obecnie przepisy nie przewidują możliwości odbioru dnia wolnego, jeśli święto wypada w niedzielę. Prawo do takiego dnia przysługuje tylko wtedy, gdy święto wypada w sobotę.

Co to znaczy dla pracowników HR i właścicieli dużych firm?

Pracodawcy, specjaliści oraz eksperci obawiają się konsekwencji dnia wolnego 12 listopada.
Dzień wolny może spowodować chaos w zakładach pracy i kosztować gospodarkę setki milionów zł – mówią eksperci z money.pl.

Pracodawca powinien w terminie co najmniej 7 dni przed miesiącem, na który jest rozpisany grafik, poinformować o jego zmianie. Taką zmianą jest dodatkowy dzień wolny 12 listopada. Ten termin o dniu wolnym minął 23 października, zatem pracodawcy, zgodnie z kodeksem pracy, nie mają możliwości terminowego poinformowania pracowników o dodatkowym wolnym dniu i naniesienia zmian w grafiku.

Zdaniem pracodawców nie można wprowadzać z takim małym wyprzedzeniem dodatkowego dnia wolnego. Projekt ustawy został przedstawiony na niecałe trzy tygodnie przed 12 listopada, a ustawa wejdzie w życie z jeszcze krótszym vacatio legis. Nie można w ten sposób zaskakiwać przedsiębiorstw. Uniemożliwia to firmom jakąkolwiek możliwość przygotowania się do wprowadzanej zmiany, podważa zaufanie do instytucji państwa. – mówi Robert Lisicki, radca prawny i dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Kodeks pracy ustala konkretnie dla każdego pracownika ustala wymiar czasu pracy do przepracowania w okresie rozliczeniowym. Na dzień 1 stycznia każdego roku kalendarzowego pracodawca ma określoną jasno liczbę dni pracy. Nie ulega ona zmianom w trakcie roku kalendarzowego.

Wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego w trakcie roku kalendarzowego, a często w trakcie okresu rozliczeniowego, oznacza konieczność podjęcia zmiany organizacji pracy, ustalenia grafików pracy na nowo, szczególnie w przemyśle i produkcji, gdzie mamy do czynienia z systemem pracy zmianowej, pracy w systemie równoważnym.

Przez zmianę w kalendarzu konieczne mogą być następujące zmiany:

 • ewentualna korekta wystawionych świadectw pracy w zakresie urlopowym,
 • przesunięcie lub anulowanie wniosków urlopowych wystawionych na ten dzień
 • przeliczenie wniosków urlopowych obejmujących nowy dzień świąteczny.
 • ewentualna korekta harmonogramów czasu pracy
 • inna wycena wartości nadgodzin wypracowanych 12 listopada lub dodatku za pracę porze nocnej
 • ponowne przeliczenie już obliczonego ekwiwalentu urlopowego – jest on konieczny do wyliczenia ekwiwalentu urlopowego za niewykorzystany przez pracownika urlop.
  Ustala się go, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Szczytna idea dodatkowego dnia wolnego dla uczczenia 100 lecia Święta Niepodległości, uchwalona w ciągu kilku dni skutkuje dezorganizacją części pracy.