wnioskowanie o nadgodziny

Wnioskowanie o nadgodziny, sposobem na redukcje nadgodzin w firmie ?

Funkcjonalność Wnioskowanie o nadgodziny umożliwia kontrolę procesu wpisywania nadgodzin do ewidencji czasu pracy. Pracownik przed podjęciem pracy w nadgodzinach musi wcześniej złożyć wniosek uzasadniając taką potrzebę. Późniejsze rozbieżności pomiędzy zaakceptowanymi wnioskami a nadgodzinami wpisanym do ewidencji czasu pracy są odpowiednio sygnalizowane.

Korzyści z funkcjonalności:

Wnioskowanie o nadgodziny umożliwia kontrolę tego procesu, w tym przede wszystkim:

– każdą pracę w nadgodzinach musi poprzedzać wniosek o pracę w nadgodzinach,

– przed podjęciem pracy wniosek musi zostać zaakceptowany przez przełożonego,

– manager na bieżąco kontroluje zapotrzebowanie na pracę w nadgodzinach,

– pracownicy muszą uzasadnić potrzebę pracy w nadgodzinach,

Manager jest informowany o złożonym wniosku droga mailową, zatwierdza wniosek, koryguje czas planowanej pracy lub po prostu odrzuca wniosek. Faktycznie przepracowany czas pracy w nadgodzinach i zarejestrowany przez pracownika w ewidencji czasu pracy (Timesheet), jest porównywany z wnioskowanym czasem pracy, a ewentualne rozbieżności są odpowiednio raportowane.

Przykładowy wniosek o nadgodziny:

wniosek o nadgodziny

Nasze doświadczenia:

Dobre praktyki 1: Wymagaj wcześniejszego przewidzenia przez pracowników zapotrzebowania na pracę w nadgodzinachIm wcześniej pracownicy złożą wniosek o nadgodziny tym więcej czasu manager będzie miał na jego akceptacje. Pamiętaj jednak, że w świetle Kodeksu Pracy praca w nadgodzinach nie może być planowana.

Dobre praktyki 2: Sprawdzaj uzasadnienie wniosku. Uzasadnienie wniosku pozwala managerowi ocenić rzeczywistą potrzebę pracy w godzinach nadliczbowych. Umożliwia mu to także sprawdzenie czy jest to sprawa jednorazowa czy może powtarza się np. co miesiąc.Jeżeli Twoim zdaniem nie jest konieczna praca w nadgodzinach, kwestionuj i odrzucaj wniosek.Wyłapuj powtarzające się wnioski i analizuj ich wpływ na czas pracy potrzebny do wykonywania danych czynności.

Dobre praktyki 3: Monitoruj czy po okresach wzmożonego zapotrzebowania na nadgodziny nie występuje okres w którym pracownicy mogą sobie takie nadgodziny odebrać.Lepsze poznanie uzasadnienia do pracy w nadgodzinach pozwala lepiej zaplanować ich odbiór i  ograniczyć koszty wypłacanych nadgodzin.

Dobre praktyki 4: Sprawdzaj przed końcem okresu rozliczeniowego czy zadeklarowane przez pracowników godziny do odbioru zostały odebrane.