Archiwum bloga onpoint.pl

Innowacyjne firmy decentralizują swoje systemy IT. Nie chcą być zakładnikami monopolistów.

Firmy bardzo często korzystają z jednego dużego systemu, którego zadaniem jest pokrycie wszystkich procesów w firmie. Czy osoby zarządzające mogą oczekiwać, że system ten w nowoczesny i uniwersalny sposób zapewni obsługę wszystkich procesów wewnątrz firmy i w jej otoczeniu?

Moim zdaniem, nie mogą.

Otoczenie biznesowe zmienia się, a zmiany technologiczne postępują bardzo szybko. Nowoczesna i innowacyjna firma to taka, która potrafi być elastyczna i szybko przeprowadzić zmianę. Za tą cechę chwalimy startupy.

Dzisiaj za nowoczesną uznaje się firmę, która potrafi szybko dostosować się i wdrożyć nowoczesne technologie. Z tym często w parze idzie odmowa na monopol obsługi np. działu IT . Przeciwnie, wprowadza otwartość na nowe, przełomowe rozwiązania. Jest gotowa na szybkie ich wdrożenie. I przede wszystkim na konkurencyjność. Zawsze szuka najlepszego narzędzia w danym procesie.

Na tym polega model zdecentralizowany.

Model ten charakteryzują 4 cechy:

Po pierwsze uniwersalność – system sprawnie komunikuje się z każdym innym, często innego dostawcy i dzięki API może być zintegrowany z innymi narzędziami w twojej firmie.
Stoi to często w sprzeczności z polityką monopolistów rynku IT, którzy wręcz przeciwnie; chcą wymusić zakup tylko ich rozwiązań, nie pozwalając na uniwersalność ich produktów.

Pod drugie poszukujesz i wdrażasz rozwiązania technologicznych leaderów w danym procesie. Wybierasz te systemy, które są najlepsze w danym procesie. Wymaga to sporej uwagi w poszukiwaniu rozwiązań, nie można mylić słowa leader z monopolistą rynku. Nasze doświadczenie mówi, że to właśnie startupy najszybciej reagują na zmiany na rynku i dostarczają najbardziej elastyczne rozwiązania.

Po trzecie wprowadzasz konkurencje dla dostawców systemów IT, aby nieprzerwalnie dbali o utrzymanie pozycji lidera w swoim procesie.

Po czwarte wreszcie wspierasz i angażujesz w wybór technologii pracowników na różnych szczeblach organizacji. Zwiększasz przez to pozytywne nastawienie pracowników do zmian i wybranej technologii.

Przykładem systemu, który działa w zdecentralizowanym modelu IT jest onPoint, lider w usłudze centrum obsługi pracowników. Pracownicy za pomocą onPointa składają wnioski urlopowe, rozliczają czas pracy, swoje wydatki i delegacje. onPoint współpracuje z innymi systemami dostarczając im dane do dalszej obróbki.