Archiwum bloga onpoint.pl

Kierunek innowacje! Raport PwC „Polskie firmy na ścieżce rozwoju”.

Firma PwC przygotowała raport odnośnie kierunku rozwoju polskich przedsiębiorstw. W badaniach poruszyli kwestię wewnętrznego zorganizowania się organizacji oraz ich podejścia do form otwartych innowacji. Wyróżnili dwa istotne aspekty:

1) Spojrzenie do wewnątrz – innowacja pracownicza
2) Spojrzenie na zewnątrz – praca ze startupami.

Innowacja pracownicza

Według badań PwC wynika, że 70% przebadanych organizacji uważa się za innowatorów,
dla których głównym czynnikiem wzrostu jest korzystanie z nowoczesnych rozwiązań
technologicznych. Wynik taki może świadczyć o poziomie innowacyjności polskich
przedsiębiorstw. Zdaniem ekspertów jedną z podstaw innowacyjności firm jest
odpowiednio stymulowany oraz zaplanowany rozwój innowacji pracowniczej. Konieczne
jest stworzenie systemów, których zadaniem będzie motywowanie do rozwoju działalności
innowacyjnej. Co więcej istotne jest wspieranie rozwoju kompetencji pracowników.

Warto zaznaczyć, że aż 55% ankietowanych firma w Polsce zadeklarowało posiadanie
systemów motywacyjnych, które dedykowane są rozwojowi działalności innowacyjne.
Jest to bardzo pozytywna informacja, która ukazuje, że polscy przedsiębiorcy dążą do
zapewnienia pracownikom możliwości kreowania innowacji w firmie. Należy pamiętać, że
innowacja pracownicza to nie tylko wzrost przychodów firmy, ale przede wszystkim poprawa
wizerunku organizacji. Dzięki temu firma jest postrzegana jako innowator, który umożliwia
realizację pracownikom swoich pomysłów wewnątrz organizacji. Ciekawy jest fakt, że aż
62% ankietowanych, którzy zadeklarowali wdrożenie innowacji pracowniczej to
przedsiębiorstwa z MŚP. Duże firmy muszą brać przykład z tych mniejszych w celu
opracowania oraz wdrożenia odpowiedniego systemu motywacyjnego, który będzie wspierał
rozwój i kreatywność zatrudnionych pracowników.

Współpraca ze startupami

Gospodarka oparta na wiedzy nie istnieje bez nowatorskich przedsięwzięć, czyli startupów.
Polskie firmy coraz częściej nawiązują współpracę ze startupami. Wzmocniona współpraca
między startupami i firmami jest wynikiem dynamicznego rozwoju środowiska startupowego
w ostatnich latach. Warto zaznaczyć, że wiele zagranicznych firm odniosło sukces rynkowy i
przyśpieszyło rozwój nowoczesnych technologii oraz model biznesowych dzięki współpracy
ze startupami. Według badań PwC wynika, że 42% przedsiębiorstw deklaruje aktywną
współpracę z ekosystemem startupowym, a 23% firm bierze pod uwagę taką formę
aktywności w najbliższym czasie.

Najpopularniejszych modelem współpracy jest akcelerator biznesowy, którego celem jest
wsparcie startupów w rozwijaniu biznesu oraz nowych innowacyjnych projektów. Firmy
decydują się także na współpracę w ramach platform oraz na korporacyjne fundusze
inwestycyjne.

Współpraca ze startupami daje wiele korzyści:
 Obniżanie kosztów wejścia na nowe rynki dzięki stosowaniu opracowanych przez
startupy technologii, procesów, produktów czy usług
 Rozbudowanie oferty firm o nowe produkty, usługi i technologie, które są wynikiem
działalności startupu
 Możliwość dokonywania inwestycji ukierunkowanych na wysokie zyski, m.in. za
pomocą korporacyjnych funduszy inwestycyjnych

Korzystanie z innowacji

Firmy , które nie korzystają z żadnego z powyżej wspomnianych modeli innowacji, mogą
korzystać z innowacji ogólnodostępnych.
Przykładem popularnej innowacji w obszarze zarzadzania nieobecnościami, czasu pracy,
rozliczania delegacji i komunikacji wewnętrznej jest onPoint.pl. Usługa która, usprawnia
funkcjonowanie każdej organizacji.

Przeszkody we wdrażaniu innowacji

Warto także zauważyć, że wiele polskich firm często posiada wystarczające możliwości do
tworzenie innowacji, ale nie są odpowiednio na to przygotowane oraz zorganizowane.
Niestety zdaniem ponad połowy respondentów to problemy wewnątrz organizacji są
największą przeszkodą do tworzenia innowacji. Najwięcej czyli aż 21% firm wskazało
niedostosowanie kultury organizacyjnej do strategii innowacji jako największą przeszkodę we
wdrażaniu innowacji. Kolejnym ważnymi przeszkodami były nieadekwatność organizacji i
procesów – 14% oraz brak współpracy między funkcjami, biznesami/działami lub regionami.