Archiwum bloga onpoint.pl

PIT 2019 – najważniejsze zmiany [AKTUALIZACJA]

Od północy 15 lutego została uruchomiona usługa do rozliczania zeznań podatkowych na 2018 rok przez Portal Podatkowy podatki.gov.pl. Ta nowa usługa online to “Twój e-PIT”  polega na przeniesieniu obowiązku sporządzenia zeznania podatkowego PIT na Urząd Skarbowy tak, by podatnik nie musiał wnioskować, wypełniać i składać PIT 37 i PIT 38.

Udogodnieniem jest to, iż Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za podatnika zeznanie podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok oraz danych będących w zasobach Urzędu Skarbowego (o kwocie zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy), ZUS (o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (na przykład ulga na dzieci) itd. Jest to odpowiedź na wzrastającą liczbę wpływających na serwery Ministerstwa Finansów e-PITów – w 2018 roku elektroniczne rozliczenia przekroczyły liczbę 11 mln, co stanowi aż 2/3 wszystkich złożonych zeznań.

Ta elektroniczna usługa wyegzekwowała konieczność przekazywania informacji o rocznym rozliczeniu składek na pracodawcach i zleceniodawcach do 30 stycznia zamiast do końca lutego. Dostęp do elektronicznych zeznań podatkowych ma być do 30 kwietnia br. Korzystając z mobilnej wersji Programu e-pity możesz wysłać e-Deklaracje także z telefonu komórkowego lub tabletu.

Dla kogo ta usługa?

„Twój e-PIT” dotyczy podatników składających:

 • PIT-37 – czyli uzyskujących dochody z pracy, nie prowadzących działalności gospodarczej
 • PIT-38 – czyli uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, np. zbycia akcji, rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, czy osób samotnie wychowujących dzieci.

Jak to działa ?

 1. Trzeba zalogować się do systemu przez portal podatki.gov.pl
 2. Do uwierzytelnienia trzeba wpisać numer PESEL lub NIP i datę urodzenia
 3. Podać wielkość przychodu w PIT za rok 2017 i jedną z kwot przychodu za 2018 rok, którą znajdziesz w jednej z informacji od płatników (np. twojego pracodawcy), np. PIT-11
 4. [AKTUALIZACJA] Podać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rocznej deklaracji PIT za 2017r.
 5. W indywidualnym profilu pokaże się także numer KRS organizacji pożytku publicznego, który wspieraliśmy w zeszłorocznym zeznaniu – możemy go pozostawić lub zmienić na inną organizację.
 6. Gdy nie chcemy dokonać żadnych zmian – akceptujemy i wysyłamy.
 7. Po wysłaniu można także pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

[AKTUALIZACJA] Niestety, zaledwie 5 dni po premierze tej usługi eksperci wykazali, że dane podatników potrzebne do zalogowania (PESEL lub NIP i data urodzenia, przychód za 2017 i jedna z kwot przychodu za 2018) mogą być podglądane czy nawet modyfikowane, choćby przez naszego pracodawcę, który ma dostęp do takich danych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało modyfikację tych zabezpieczeń, poprzez dodanie kolejnego pola uwierzytelnienia, czyli kwoty dopłaty lub zwrotu podatku wynikającego z deklaracji z poprzedniego roku..

 1. Podatnik, aby zobaczyć swój PIT za rok 2018, po zalogowaniu się do usługi będzie proszony o podanie dodatkowej informacji z PIT za 2017 r. tj. kwoty nadpłaty lub kwoty podatku do zapłaty. Po wprowadzeniu tej informacji podatnik zobaczy swoje rozliczenie.
 2. Dodatkowo wprowadzona zostanie historia logowania – użytkownik będzie mógł zobaczyć każdą próbę wejścia do systemu, wraz z dokładną datą, czasem, sposobem i miejscem (region, miasto), z którego nastąpiło logowanie.
 3. Podatnik może wskazać profil zaufany, jako jedyną formę logowania, z wykluczeniem danych autoryzujących, które mogą zostać wykorzystane przez osoby trzecie.

Dodatkowo:

 1. Jeśli nie rozliczasz się indywidualnie można zmienić sposób rozliczenia na:
  wspólne z małżonkiem  lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
 2. Można także zmienić dane ulgi na dziecko lub dodać ulgę; dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania Internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 3. Można odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę
 4. Można również nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone. Zgodnie z prawem, kto w ustawowym terminie, czyli do końca kwietnia 2019 – nie podejmie żadnej czynności w sprawie tak przygotowanego zeznania, wyraża zgodę na automatyczne, elektroniczne złożenie PIT 37 lub PIT 38 za 2018 rok. Zaletą takiego rozwiązania jest krótszy okres zwrotu nadpłaty podatku – 45 dni od akceptacji rozliczenia. W przypadku druków złożonych papierowo – termin ten wynosi 3 miesiące.

Co znajdziesz w usłudze?

W usłudze znajdziecie m.in. twój dochód, kwotę nadpłaty/do zapłaty oraz dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak ulga na dzieci i dane organizacji pożytku publicznego, a także numer rachunku bankowego.


Jak przekazać 1% podatku w tej usłudze?

Wybór nowej organizacji/pierwsze rozliczenieZmiana organizacji

1.       Trzeba się zalogować (jak opisane wcześniej) lub użyć profilu zaufanego.
2.       Na głównym ekranie pojawia się informacja o organizacji pożytku publicznego.
3.       Wybierz opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego”
4.       Jeśli rozliczasz się po raz pierwszy:
a.        wybierz z listy numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1 procent podatku
b.       wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
c.       zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie organizacji informacji o 1 procencie podatku
1.       Wybierz opcję „Zmieniam organizację”
2.       Wybierz z wykazu organizacji numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1 procent podatku
3.       Wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz) i zatwierdź tę zmianę
4.       Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy
a.       wybierz opcję „Zmieniam organizację”
b.       nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację  o celu szczegółowym
c.       zatwierdź tę zmianę

!! Ważne jest, by upewnić się, iż dana organizacja pożytku publicznego nadal znajduje się w  wykazie organizacji, które mają prawo do otrzymania 1 procenta podatku. Jeżeli organizacji nie ma w wykazie, wtedy w zeznaniu w usłudze Twój e-PIT nie zostanie wykazany żaden numer KRS organizacji pożytku publicznego.

Nowa usługa online nie jest jedyną formą rozliczania zeznań. Zeznania będą udostępnione wyłącznie w Internecie, natomiast podatnik – tak jak w poprzednich latach może również złożyć PIT w formie papierowej. Samodzielnie sporządzone zeznanie, które podatnik wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie równie wiążące dla Urzędu Skarbowego.

W kolejnych latach usługa “Twój e-PIT” ma być rozszerzana o inne rodzaje zeznań podatkowych.