Archiwum bloga onpoint.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe – wszystko co powinieneś wiedzieć!

Każdy pracownik dostanie swój własny, indywidualny rachunek PPK, który będzie mógł monitorować. Obowiązek utworzenia rachunku spoczywa na jednostce zatrudniającej. Pieniądze tam zebrane są dziedziczone, instytucje finansowe które gromadzą nasze środki, muszą spełniać wymagające kryteria bezpieczeństwa. Program ten obejmuje nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale także zatrudnionych na umowę zlecenie czy umowę agencyjną.

Co składa się na oszczędności w PPK?

– wpłaty pracownika w wysokości 2%  wynagrodzenia brutto + dodatkowa, nieobowiązkowa składka do 2% (jeśli pracownik osiąga najniższe dochody, jego wpłata do PPK może wynosić od 0,5% do 2% wynagrodzenia brutto)

– wpłata pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto + dodatkowa nieobowiązkowa opłata do 2,5%

– wpłata państwa: kwota powitalna to 250 złotych + opłata coroczna w wysokości 240 zł, będzie to finansowane z Funduszu Pracy. Jeśli uczestnik PPK ma więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, wówczas opłata roczna zostanie przelana na jeden rachunek PPK .

W kalkulatorze PPK, można sprawdzić swoje przyszłe, przewidywane oszczędności:

https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html

Jak będzie można wypłacić swoje oszczędności? Będzie możliwa rezygnacja?

Będzie można wypłacić środki ze swojego konta w dogodny sposób:

-Po 60 roku życia 25% jednorazowo, 75% w minimum 120 miesięcznych ratach. Będzie możliwa wcześniejsza wypłata środków z konta, w przypadku:

-poważnej choroby Twojej, lub Twojego współmałżonka lub dziecka (do 25% środków, bez konieczności zwrotu)

-konieczności wniesienia wpłaty własnej, jeśli bierzesz kredyt na dom lub mieszkanie (dla osób przed ukończeniem 45 lat z koniecznością zwrotu)

Będzie można również wycofać swoje środki. W takiej sytuacji otrzyma swoje oszczędności pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, o środki przekazywane przez państwo oraz o 30% środków z wpłat pracodawcy- zostaną one zapisane jako składka na ubezpieczenie emerytalne.

Wybrana (przez pracodawcę) instytucja finansowa będzie inwestować środki zgromadzone w PPK w fundusze inwestycyjne. Będą one różnicować ryzyko w zależności od wieku uczestnika (tzw. fundusze zdefiniowanej daty).

Dopiero od dnia 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy będą miały charakter powszechny.

Pracodawco, zastanawiasz się nad systemem ułatwiającym prowadzenie PPK?

onPoint PPK będzie rozwiązaniem, więcej szczegółów w kolejnym artykule.