urlopy rodzicielskie 2022

Nowe przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich już od 2022 roku!

Zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym to trudna sztuka. Dlatego w 2019 roku została uchwalona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, dotycząca równowagi pomiędzy tymi dwoma sferami. Dyrektywa nakłada na pracodawców wdrożenie nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich do sierpnia 2022 roku.

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej, która jest nazywana dyrektywą work-life balance jest odpowiedzią na za zmiany w społeczeństwie, które pojawiły się w ostatnich latach.

Celem dyrektywy jest zapewnienie równości między kobietami, a mężczyznami na rynku pracy i równiejszy podział obowiązków opiekuńczych. Przepisy tej dyrektywy mają zwiększyć udział kobiet na rynku pracy, a mężczyznom rozszerzyć korzystanie z urlopów rodzinnych i elastycznej pracy.

Artykuł 9 tej dyrektywy mówi m.in. o krótszych godzin pracy, elastycznych godzinach oraz dopasowaniu miejsca pracy dla wszystkich rodziców dzieci do lat 8. Zamiarem jest także umożliwienie opieki nad osobami spokrewnionymi potrzebującymi wsparcia.

Dodatkowo zgodnie z artykułem 7, każdy pracownik będzie mógł skorzystać z czasu wolnego z powodu nagłej sytuacji. Dotyczyć to będzie wypadku lub choroby, jeżeli obecność pracownika jest niezbędna i potrzebna natychmiast.

Dyrektywa reguluje kwestie dotyczące poniższych urlopów:

Ojcowski – urlop z okazji narodzin dziecka. Będą z niego mogli skorzystać ojcowie lub równorzędni drudzy rodzice w wymiarze 10 dni. Polskie przepisy są tutaj korzystniejsze, urlop przysługuje ojcu w wymiarze 2 tygodni. Musi być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 2 lat, może być wykorzystany w całości lub podzielony na 2 części.

Rodzicielski – urlop dla rodziców z okazji narodzin dziecka w wymiarze 4 miesięcy – 2 miesiące dla matki i 2 miesiące dla ojca. Każdemu z rodziców ten urlop przysługuje osobno i nie można go przenosić. Obecne prawo polskie nie przewiduje, aby każdemu z rodziców przysługiwał taki urlop osobno oprócz 14 pierwszych tygodni przysługujących matce po narodzinach dziecka. Urlop rodzicielski można wykorzystać przed ukończeniem 8 lat przez dziecko.

Opiekuńczy –  urlop w wymiarze 5 dni, umożliwi opiekę nad krewnym lub nad osobą zamieszkującą to samo gospodarstwo domowe, w przypadku choroby, wypadku itp. W polskim kodeksie funkcjonuje opieka tylko nad dzieckiem zdrowym w postaci 2 dni lub 16h. Dyrektywa rozszerza ten urlop na innych członków rodziny, matkę, ojca, małżonka, lub osobę w związku partnerskim – o ile dany kraj dopuszcza ten rodzaj związków.

Możliwe, że nowe zasady zostaną w Polsce wdrożone dopiero od 2023 roku. Jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie.

Żródło: https://biznes.interia.pl/praca/news-zmiany-w-urlopach-rodzicielskich-nowe-przepisy-juz-od-2022-r,nId,5653060