Ile urlopu przysługuje pracownikom

Ile urlopu przysługuje pracownikom?

W kodeksie pracy posiadamy różne formy urlopu. Każdy pracownik, nawet ten najbardziej kochający swoją pracę czasem pomyśli o czasie wolnym. Urlopy mogą być płatne lub bezpłatne, wszystko zależy od umowy pracownika z pracodawcą. Na liczbę dni wolnych ma wpływ staż pracy i rodzaje urlopów, z których korzystamy.

Ile wolnego przysługuje pracownikom w zależności od rodzaju urlopu?

Rodzaj urlopuIle urlopu przysługuje pracownikom?
Wypoczynkowy20 dni — 26 dni 
Macierzyński140 dni — 217 dni 
Tacierzyński1 dni — 42 dni 
Ojcowski14 dni — 14 dni 
Rodzicielski224 dni — 238 dni 
Wychowawczy1 dni — 36 miesięcy 
Coroczny z dzieckiem2 dni/16 godzin
Okolicznościowy1 dni — 2 dni 
Na żądanie1 dni — 4 dni 
Bezpłatnybrak maksymalnej ilości dni

Długość urlopu a staż pracy?

Urlop wypoczynkowy, to jedna z najpopularniejszych form czasu wolnego od pracy. Przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Urlop wypoczynkowy jest w pełni płatny, a jego długość jest zależna od lat, które przepracowaliśmy. Tak więc, jeżeli przepracowaliśmy mniej niż 10 lat to przysługuje nam liczba 20 dni wolnego. Kiedy nasz staż pracy przekroczy granice 10 lat, wtedy mamy prawo do 26 dni wolnego. 

Co się wlicza w staż pracy? W okres zatrudnienia wliczane są również lata nauki, w zależności, która opcja jest bardziej korzystna dla pracownika.

Zgodnie z artykułem 155 Kodeksu pracy do okresu pracy wlicza się odpowiednio z tytułu ukończenia:

 • szkoła zawodowa –  nie więcej niż 3 lata
 • średnia szkoła zawodowa – nie więcej niż 5 lat
 • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata
 • szkoła policealna – 6 lat 
 • studia wyższe – 8 lat

Spora część urlopów nie zależy od stażu pracy, większość z nich dotyczy opieki nad dziećmi oraz wyjątkowych sytuacji, w których pilnie musimy wziąć wolne.

Nieobecności niezależne od stażu pracy to:

Ile urlopu przysługuje na cały etat, a ile na 1/2 lub 1/4?

Jeśli pracownik jest zatrudniony na niepełny etat, urlop jest przyznawany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełny dzień nieobecności zaokrągla się w górę do pełnego dnia, zgodnie z kodeksem pracy. 

Nieobecności niezależne od wymiaru etatu, podobnie jak w przypadku urlopów niezależnych od stażuUrlopy płatne przez pracodawcę to:  pracy, dotyczą opieki na dzieci i sytuacji wyjątkowych:

 • macierzyński, 
 • tacierzyński, 
 • rodzicielski, 
 • wychowawczy, 
 • ojcowski, 
 • okolicznościowy, 
 • na żądanie, 
 • bezpłatny.

Maksymalna długość urlopu płatnego przez pracodawcę?

Urlopy płatne przez pracodawcę to: 

 • wypoczynkowy – maksymalnie 26 dni, 
 • na żądanie – 4 dni, 
 • okolicznościowy – 2 dni, 
 • opieka na dziecko zdrowe – 2 dni/16 godzin. 

Osobną kwestią jest zwolnienie chorobowe, żeby z niego skorzystać należy posiadać ubezpieczanie zdrowotne oraz opłacać składki zdrowotne z tego tytułu. Artykuł 92 kodeksu pracy określa, jaka wysokość wynagrodzenia przysługuje pracownikowi przebywającemu na L4.

 Pracownik ma prawdo do 80% wynagrodzenia, podczas kiedy jest niezdolny do pracy, do 33 dni w roku kalendarzowym. W tym czasie to pracodawca wypłaca wynagrodzenie. Jeżeli długość zwolnienia chorobowego przekroczy 33 dni, wypłacanie wynagrodzenia przechodzi na ZUS i pracownik otrzymuje wypłatę w postaci zasiłku chorobowego.

Jak długo może trwać urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny, to przerwa w świadczeniu pracy, żeby skorzystać z takiej nieobecności, należy złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Natomiast nie ma on obowiązku zgodzić się na taki rodzaj czasu wolnego i nie musi podawać przyczyny odmowy. Urlop bezpłatny można podzielić na kilka kategorii:

 • Standardowy urlop bezpłatny – na wniosek pracownika;
 • urlop udzielany na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy
 • urlop udzielany pracownikowi młodocianemu na czas trwania ferii szkolnych

W kodeksie pracy nie ma regulacji dotyczącej maksymalnego okresu trwania bezpłatnej nieobecności. Może trwać kilka dni, tygodni czy miesięcy i nie jest w żadnym stopniu zależny od urlopu wypoczynkowego.

Urlop bezpłatny ma więcej minusów niż plusów. Z zalet, można wyróżnić możliwość podjęcia w tym czasie pracy, u innego pracodawcy (za zgodą obecnego pracodawcy).  Podczas takiego czasu wolnego, przysługuje nam prawo do ochrony przed zwolnieniem, a także zmianą warunków pracy i wynagrodzenia. 

Jeśli pracodawca wyśle nas na taki wypoczynek, możemy się na to zgodzić, ale nie mamy takiego obowiązku. Natomiast brak wynagrodzenia i to że okres przebywania na urlopie bezpłatnym nie wlicza się do stażu pracy, są dużymi wadami, które często sprawiają, że pracownicy nie decydują się na tego typu nieobecność.