onPoint Karty Czasu Pracy

onPoint Karty Czasu Pracy to elektroniczna ewidencja czasu pracy, którą pracownik może jednym kliknięciem autouzupełnić lub odczytać z oferowanego przez nas systemu RCP. W pełni zautomatyzowana ewidencja nadgodzin, godzin nocnych oraz wsparcie dla dyżurów czy pracy twórczej. Ewidencja może być prosta: w oparciu o obecność/nieobecność lub bardziej złożona np. podział na klientów i zadania do wykonania dla nich.

onPoint cały czas sprawdza zgodność zewidencjowanego czasu pracy z Kodeksem pracy, informując pracowników i ich managerów o ewentualnych nieprawidłowościach.

Funkcjonalność modułu onPoint Czas pracy

 • Ewidencjonowanie czasu pracy w oparciu obecność/nieobecność lub zadania.

 • Planowanie czasu pracy dla pracowników indywidualnych, grup, czy na wybrane obiekty.

 • Planowanie i ewidencja czasu pracy dla osób zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy – podstawowy , równoważny, zadaniowy itp.

 • Opcja szybkiego autouzupełniania lub odczytu z kart RCP.

 • Możliwość kopiowanie całych grafików lub pojedynczych dni.

 • Automatyczne importowanie zaakceptowanych urlopów czy zwolnień lekarskich.

 • Powiadomienia o przekroczeniach czasu pracy (np. przerwa dobowa, tygodniowa, co czwarta niedziela wolna, podwójne rozpoczęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej itp.).

 • Dodawanie komentarzy i dodatkowych informacji do ewidencjonowanego czasu pracy.

 • Wnioskowanie o nadgodziny oraz ich odbiór.

 • Wszechstronne raporty.

 • Automatyczne powiadomienia o konieczności wypełnienia ewidencji czasu pracy.

 • Możliwość zapisu, eksportu i wydruku grafików.

Platformę onPoint cechuje duża elastyczność, dzięki czemu możemy dostosować ustawienia do indywidualnych preferencji. Wprowadzane rozwiązania mogą być skalowalne – w każdej chwili możesz zdecydować się na podłączenie kolejnego modułu. System jest intuicyjny, co pozwala na wdrożenie platformy w ciągu zaledwie kilku dni. 

Proces wprowadzenia wpierany jest bezpłatnymi szkoleniami, a także pomocą naszych konsultantów. Do dyspozycji naszym klientom oddajemy także system ticketowy i opiekuna produktu. Rozliczamy się stałym abonamentem.

Usprawnijmy wspólnie procesy HR w Twojej firmie!

Zamów prezentację online!

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo i umów się na dogodny termin prezentacji online. Jeśli masz inne pytania, wystarczy wypełnić poniższy formularz kontaktowy.

Jak bardzo mogę uprościć ewidencje czasu pracy dla pracownika?

Timesheety mogą tworzyć się automatycznie w oparciu o przypisany rodzaj etatu i ustawienia pracownika. Rolą pracownika jest wysłać timesheet do akceptacji na koniec miesiąca.

Czy pracownik musi wiedzieć, kiedy pracuje w nadgodzinach?

Nie. Rolą pracownika jest wpisanie początku i końca czasu pracy. System sam wskazuje nadgodziny i odpowiednio je wycenia.

Czy mogę rozliczać czas pracy pracownika w oparciu o klientów i wykonywane u nich zadania?

Tak. Ewidencje czasu pracy można prowadzić w oparciu o dwa jobcody. Na przykład pierwszy praca dla Microsoft i drugi jobcod: 8:00 do 10:00 programowanie. Potem klient Apple i praca 10:00 do 16:00 i drugi jobcod: testowanie.

Czy pracownicy zanim wypracują nadgodziny mogą w systemie uprzedzić pracodawcę ile czasu poświęcą na pracę w nadgodzinach?

Tak. onPoint oferuje wnioskowanie o nadgodziny. Pracownik wnioskuje do managera o zatwierdzenie pracy: podaje planowaną datę jej wykonania, liczbę planowanych godzin i czego dotyczy praca. Manager ma narzędzia do zatwierdzenia, odrzucenia lub korekty wnioskowanych nadgodzin.

Czy onPoint pozwala na ewidencję nadgodzin dla czasu pracy zadaniowego?

Tak. Istnieje możliwość ewidencji zarówno nadgodzin, jak i części etatu.

Dla pracowników na równoważnym czasie pracy, przy długookresowym planowaniu czasu pracy jest możliwe kopiowanie zaplanowanego np. tygodnia czy miesiąca na dalsze tygodnie/miesiące?

Tak. Wybrany zaplanowany czas pracy można skopiować do dowolnej daty w kalendarzu, bądź użyć uprzednio przygotowanych szablonów.

Ile kosztuje onPoint?

Cena zaczyna się od kilku złotych miesięcznie za użytkownika i zależy od zakresu wykupionych funkcjonalności.

Jak wygląda wdrożenie onPoint?

Po podpisaniu standardowej umowy i parametryzacji systemu, szkolimy pracowników i uruchamiamy usługę.

Ile kosztuje wdrożenie onPoint?

Wdrożenie onPoint jest bezpłatne.

Ile trwa wdrożenie onPoint?

Wdrożenie trwa od kilku dni do miesiąca i zależy od zakresu wdrażanych funkcjonalności

Czy system onPoint jest dostępny w innych językach?

Tak. System onPoint jest dostępny w języku polskim i angielskim. Dodatkowo każdy użytkownik może indywidualnie zmienić język interfejsu.